Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô chính xác và đầy đủ nhất

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô chính xác và đầy đủ nhất

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ đầy đủ cho bên mua và bán xe, mỗi khi khách hàng mua xe cần kí hợp đồng mua bán xe. Bài viết này, muaototragop.info sẽ cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng mua bán xe chuẩn nhất.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—***—-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

 

Tại Phòng Công chứng số…… thành phố…….. (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông:   ……………………………….……………..Sinh ngày:  …………………………

CMND:……………………………….cấp ngày: ………………….….. tại: …………………
Hộ khẩu thường trú:   ……………………………………………………………………
Cùng vợ là bà: ……………………………………………………………………………
Sinh ngày:  …………………………………………………………………………………

CMND:…………………………………cấp ngày: ………………………………tại:………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Ông:   ……………………………….……………..Sinh ngày:  …………………………

CMND:……………………………… Cấp ngày: ………….….. tại: …………………………
Hộ khẩu thường trú:   ……………………………………………………………………

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên  A đồng ý bán và bên B đồng ý mua chiếc xe được mô tả dưới đây
1. Đặc điểm xe:
Biển số: ………………………..;
Nhãn hiệu:…………………………….. ;
Dung tích xi lanh:………………………..;
Loại xe: ………………………………. ;
Màu sơn:………………………………………….;
Số máy:………………………………….. ;
Số khung:……………………………….;
Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)
2. Giấy đăng ký xe số:……………………………do……………..cấp ngày…………

ĐIỀU 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán
1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: …………………………………………….
(bằng chữ: …………………………………………………..    )
2. Phương thức thanh toán: ………………………………………………………
3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe
Ngay sau khi các bên ký kết hợp đồng này

ĐIỀU 4. Quyền sở hữu đối với xe mua bán
1. Bên mua có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);
2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;
ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng
Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên mua chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 6. Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 7. Cam đoan của các bên
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
2. Bên B cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, này trước sự có mặt của Công chứng viên;
3. Hợp đồng có hiệu lực thời điểm các bên ký kết hợp đồng

                BÊN A                                                                          BÊN B
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                           (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Hi vọng mẫu hợp đồng mua bán xe trên đây đã giúp bạn không bị lúng túng khi cần soạn thảo và kí hợp đồng. Hãy xe thêm những tin tức mới để cập nhật thông tin hot nhất về xe ô tô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *